Onder begeleiding worden activiteiten verstaan waarmee een persoon wordt ondersteund bij het uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen en bij het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijk leven.

Begeleiding kan ook toezicht omvatten. Toezicht en zorg in de nabijheid zijn kernbegrippen in de Wlz. Het bieden van toezicht buitenshuis kan nodig zijn voor de regie over het eigen leven of deel uitmaken van de ondersteuning van dagelijkse levensverrichtingen, en valt daarom onder de definitie van begeleiding. Zie hieronder in de tekst bij het kopje ‘Toezicht en interventie’.

Individuele Begeleiding

– Helpen met omgaan van eventuele beperking en en activeren van zelfhulp.
– Leren administratie te ordenen.
– Regelen van financiën.
– Plannen en structuur brengen in dagindeling.
– Omgaan met de familie, buren en instanties.
– Sociale contacten onderhoud .
– Vergroten van zelfredzaamheid.