Wat is thuiszorg?

U wilt thuis blijven wonen, maar komt tot de conclusie dat u daarbij ondersteuning nodig heeft, door ziekte, handicap of leeftijd. In dat geval is het goed om contact op te nemen met de wijkverpleegkundige van het wijkteam bij u in de buurt. De wijkverpleegkundige kan in een gesprek met u verhelderen welke ondersteuning u nodig heeft en hoe deze kan worden georganiseerd. Samen met u en uw omgeving kan uw vraag om zelfstandig te blijven wonen, zo goed mogelijk worden beantwoord.

De zorg die ACET ZORG u biedt is afgestemd op uw persoonlijke omstandigheden en thuissituatie. We overleggen met u welke zorg dat is. Wat is haalbaar, wat is noodzakelijk, wat is wenselijk en wat zijn voor u de beste tijden om verzorgd of verpleegd te worden. Regelmatig bespreken we met u of alles naar wens verloopt, want misschien zijn er zaken die aangepast moeten worden.

Thuiszorg is verzorging en verpleging in uw eigen huis. In samenwerking met u en uw partner of mantelzorger bekijken we welke aanvullende hulp u nodig heeft.

Verzorging

De (wijk)verpleegkundige en/of verzorgende onderzoekt samen met u of u door middel van een hulpmiddel sommige dagelijkse handelingen nog zelf kunt doen. Indien dit niet kan, helpt de verzorgende u. Denk bijvoorbeeld aan opstaan en naar bed gaan, wassen, douchen, aankleden, naar het toilet gaan, steunkousen uit- en aantrekken en medicijnen innemen.

Verpleging

Kunt u niet meer voor uzelf zorgen door een ziekte? Dan komt de verzorgende of verpleegkundige aan huis. De verzorgende of verpleegkundige helpt bijvoorbeeld met stomazorg, wondverzorging, pijnbestrijding, medicijnen geven, insuline spuiten of blaasspoelen

Individuele Begeleiding

– Helpen met omgaan van eventuele beperking en en activeren van zelfhulp.
– Leren administratie te ordenen.
– Regelen van financien.
– Plannen en structuur brengen in dagindeling.
– Omgaan met de familie, buren en instanties.
– Sociale contacten onderhoud en.
– Vergroten van zelfredzaamheid.

Wat kost thuiszorg?

Thuiszorg valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Uw zorgverzekeraar vergoedt de kosten. Wel heeft u een indicatie nodig van een wijkverpleegkundige